Ülkemizde kişilere ulaştırılması istenen gönderilerin planlamasında lojistik firmalarının en son olarak devreye alınması nedeniyle ekstra bir çok maliyetin oluşmasıyla birlikte projelerin saha da başarısız olmasına neden olunmaktadır. Bu doğrultu da bu gibi süreçlerin en başında lojistik firmalarının sürece dahil edilmesi bu gibi sorunların oluşmasını en başta yok edecektir. Bunların yanında aşağıda dağıtım öncesinde dikkat edilmesi gereken bir çok konu hakkında bilgilendirmelerden faydanalabilirsiniz.

Kargo / Motorlu Kurye / Toplu Dağıtım Farkı

Kargo firmaları bir çok şubeden bireysel ve kurumsal alım ve dağıtım yapmakta, hizmet süresi kısa hizmet maliyeti yüksektir. Motorlu kurye firmaları şehir içinde her lokasyondan bireysel ve kurumsal küçük adetlerde yüksek hızda yüksek maliyetle işlem yapmaktadır. Toplu dağıtım firmaları kurumsal olarak müşteri adreslerinden alım yapmakta, dağıtım süresi uzun fiyatı diğerlerine göre çok daha uygundur.

Gönderi Alım Adet Sınırı

Maliyetlerimiz doğrultusunda aylık 1.000 adet ve üzeri gönderisi olan müşterilerimizin adreslerinden gönderi alımı yapılmaktadır. 1.000 adet altında gönderisi olan müşterilerimizden gönderilerini merkezimize ve peşin ödeme ile teslim etmeleri talep edilmektedir.

Gramaj ve Desi Hesaplama

Gönderi ücretlendirilmesinde gramaj ve hacimsel ağırlık ( desi ) değerleri önem arz etmektedir. Tüm lojistik firmaları iki değerden hangisi büyük ise bunun üzerinden ücretlendirme yapmaktadır. Hacimsel ağırlık ( desi ) enxboyxyükseklik ölçülerinin 3.000'e bölünmesi ile bulunuyor. Örneğin ( 5*15*10 ) / 3.000 = 0,25 ( 250 gr ) denk gelmektedir. Gönderinin kendi ağırlığı 80 gram ise ücretlendirme 250 gram üzerinden gerçekleştirilir.

Acente/Şubeden Gönderi Teslimi

Toplu dağıtım firmaları acente ve şubeleri bireysel olarak hizmet vermemeleri nedeniyle acente ve şubelerinden güvenlik nedeniyle teslimat gerçekleştirmemektedir.

Matbu Evraklarda Etiket Mantığı

Eğer dağıtılacak olan gönderi matbu ve üzerinde herhangi bir barkod ve isim bulunmuyorsa, toplu dağıtım firmasına sadece excel datayı ileterek fiziki gönderilerin etiketsiz şekilde teslim edilmesi etiketleme ve barkodlamayı hızlandırmakta ve eşleme gibi ek maliyetleri oluşturmamaktadır.

Barkod Yapısı ve Avantajları

Gönderilerin barkodlu olarak basımının yapılması, zimmetleme noktasında hız kazandırarak, eşleştirme / sıralama gibi maliyetli ek hizmetlerin oluşmasını engelleyecektir.

Kırılacak Ürünlerin Ambalaj Yapısı

Kırılacak ürünlerin ambalajları, lojistik firmalarının bir çok noktasına uğrayacak şekilde hareket edeceğini düşünerek hasarı önceleyecek şekilde korunaklı olarak tasarlanmalıdır.

Sevk Süresi Nasıl Hesaplanır

Toplu dağıtım firmalarında gönderiler alındığı gün dağıtıma çıkmamaktadır. Öncelikli olarak yapılacak ek bir hizmet var ise bu hesaplanır ve bunun üzerine İstanbul'da bir sonra ki gün, İstanbul'a 600 km mesafede olan illerde 24 saat, İstanbul'a 600 km üzerindeki mesafede ise 48 saat sonra dağıtımına başlanabilir.