1

Sahaya atanan görevlerin verimli gerçekleştirilmesi için zaman , hız ve iş hacmi bazında, farklı etmenleri de göz önünde bulundurarak optimum rota kararını verebilen, özel olarak geliştirdiğimiz algoritmalardır.

2

Android tabanlı yazılımın yönettiği, tüm iş emri takibi ihtiyacı duyan saha operasyonlarında kullanılabilecek, yönetim ekranından sahaya gerçek zamanlı görevler atanıp, takibinin yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Servis tabanlı mimarinin sağladığı modüler yapı sayesinde tüm iş emirlerinin gerçek zamanlı takibi ve yönetimi sağlanmıştır.

Sunucu tarafından lokasyonlar belirlendikten sonra kullanıcıya görev atılır. Kullanıcı, tablet cihazında sisteme login olduktan sonra senkronizasyonla görevlerinin belirtildiği kendi veritabanına ulaşır. Artık bu aşamadan sonra cihazın internet bağımlılığı kalmamıştır. İnternete ihtiyaç duymadan o gün içindeki görevlerini yerine getirebilir. Lokasyon güncellemesi sayesinde kullanıcın harita üzerinde anlık takibine olanak sağlar. Görevin sonlandırıldığını, fotoğraf çekerek, görsel olarak kanıtlandırabilir.

GFM, toplu dağıtım işlerinin yanı sıra tüm saha operasyonu ihtiyacı duyulan alanlarda,işlemlerin harita üzerinde görselliğini sunan, barkod okuma, fotoğraf çekme ve senkronize etme ve 5inch’ten büyük tüm tablet cihazlarda kullanılabilen bir uygulamadır.

3

Eldeki adres veri tabanının kullanılmasının yanında, her lokasyonun ilk teslimattaki verileri de kayıt altına alınarak, her bir adrese karşılık gelen geo-kodu (harita datası) sayısal olarak kayıt altına alınır ve haritada işaretlenir. Yapılacak tüm dağıtımlardaki süreç aynı şekilde işletildikten sonra her adres standartlaştırılarak tekil hale getirilir.

Özel olarak geliştirdiğimiz adres ayrıştırma algoritmalarımız sayesinde, eksik/yetersiz adres metnini, il,ilçe, mahalle, cadde-sokak, dış kapı veiç kapı no hiyerarşisinde yüksek performansla doğru geolokasyon belirlenerek hem ilgili veri güncellenerek doğrulanmakta, hem de önemli şekilde zenginleştirilmiş bir adres veritabanı kullanıma hazır hale getirilmektedir. Yetersiz adresler ve daha önceden iade edilmiş gönderiler için bu kayıtlar sahaya çıkmadan verileri kontrol edilir ve bu anlamda da emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır. Ayrıca, gönderinin yanlış bir adrese yönlendirilmesi de sistem tarafından engellenerek hata oranı minimuma indirilmektedir.

4

Secure POL (Print on Location), önem derecesi yüksek olan mektup, döküman ve benzeri bilgilendirme belgelerinin, alıcı adresinde, güvenli ve gizliliği sağlanmış şekilde yazdırılıp zarflanmasını sağlayan, donanım olarak özel geliştirilmiş yazıcı ve bunu yöneten özel bir dijital asistan (PDA) ile merkez ofis tarafından SOA ile geliştirilmiş ve bunlara entegre edilmiş GIS (Geographical Information System) harita sistemini ihtiva eden bir melez baskı ünitesidir.

Günümüzde hızlı iletişim araçlarının geliştirilmesi ile birlikte hızla artan talep ve bu talepler karşısında müşterilerine yazılı ve sözlü dönüş hizmeti yapmak zorunda olan hizmet sağlayan firmalar bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; müşterilerine kredi kartı sağlayan bankalar ilk etapta posta, kurye veya kargo yoluyla kredi kartlarını göndermektedir. Gönderilen kredi kartları bir zarf içinde ve ön bilgilendirici yazı ile birlikte gönderilmektedir. Ancak gönderilen bu yazılar gizlilik içerdiği gibi aynı zamanda güvenliğinin de sağlanmış olması gerekmektedir. Özel bilgilerin olduğu önem derecesi yüksek olan bilgilendirici yazıların insan eli değmeden otomatik olarak yazılması elzemdir. Ancak, bu gizlilik ve güvenlik prensibi mevcut teknikte tam olarak sağlanamamaktadır. Yine mevcut uygulamalarda, baskı ve zarflama işlemleri hem hacim hem de ağırlık olarak büyük baskı merkezlerinde yapılabilmekte ve mobil uygulamaya imkan vermemektedir. Baskı merkezlerinde yapılan baskı ve zarflama işlemi maliyetli bir işlemdir ve mutlaka ayrı bir yedekleme merkezinde yedeklenmek zorundadır. Bu yedekleme işlemi özellikle gizlilik derecesi yüksek iletiler açısından güvenlik problemi ortaya çıkarmaktadır.

Alıcı adresi doğrulanmadan baskı merkezlerinden baskı yapıldığı için iletiler yanlış adreslere gidebilmekte veya fatura gibi evrakların üzerinde güncel olmayan yanlış adresler yazılı olarak kalmaktadır. Bu da hem iletinin doğru adrese güvenli bir şekilde gönderilmesini engellemekte hem de yanlış basılan adres bilgileri sebebiyle boşa harcanan kâğıt maliyetini beraberinde getirmektedir. Secure POL, baskı ve zarflama işleminin mobil olarak yapılabilmesine olanak sağlayan, hafif ve ergonomik bir yapıya sahip,özel olarak geliştirilmiş mobil printer ve merkez ofisten kontrol edilebilen, kolay kullanımlı tablet cihazdan oluşan bir baskı ünitesidir. Elektronik ve fiziksel yolculuğunun coğrafi olarak izlenmesini sağlayan, hangi kağıdın hangi zarfa basıldığını ve zarflandığı bilgisi tutan ve bahsedilen bilgileri istenildiği takdirde raporlayabilen, tercih edildiğinde evrakların teslimi esnasında alıcı onayı gelmeden evrak teslimi yapılmasını engelleyen bir altyapı oluşturulmuştur. Üzerindeki GPS modülü sayesinde iletilerin dağıtıcı elemanlar tarafından doğru yer ve zamanda yapıldığını kontrol ederek eş zamanlı olarak izlenebilmesi sağlanmıştır. Kullanılan sensör sayesinde sıfır hata payıyla zarflama işlemi gerçekleşir ve dağıtıcının bulunduğu lokasyona göre sunucu üzerinde oluşturulmuş olan, alıcıya ait iletişim bilgilerinin ve/veya gönderi içeriğinin şifrelenerek veya şifrelenmeden gönderilmesini sağlar.